tout 1 savoir-n--8

tout 1 savoir-n--8

PORTUGAL


DSCN0685-Plage et ville PEDROGAO
DSCN0685-Plage et ville PEDROGAO

DSCN0686-Bateau PEDROGAO
DSCN0686-Bateau PEDROGAO

DSCN0687-Bateaux PEDROGAO
DSCN0687-Bateaux PEDROGAO

DSCN0688-Filet 1 PEDROGAO
DSCN0688-Filet 1 PEDROGAO

DSCN0690-Filet 3 PEDROGAO
DSCN0690-Filet 3 PEDROGAO

DSCN0692-Rue vieux quartiers MIRA
DSCN0692-Rue vieux quartiers MIRA

DSCN0695-Filet remontée plage MIRA
DSCN0695-Filet remontée plage MIRA

DSCN0696-Filet pêche plage MIRA
DSCN0696-Filet pêche plage MIRA

DSCN0702-Pêche PRAIA de VAGUEIRA
DSCN0702-Pêche PRAIA de VAGUEIRA

DSCN0703-PRAIA de VAGUEIRA
DSCN0703-PRAIA de VAGUEIRA

DSCN0716-Maison MALPIQUE
DSCN0716-Maison MALPIQUE

DSCN0728-Dauphin 3 PRAIA de VAGUEIRA
DSCN0728-Dauphin 3 PRAIA de VAGUEIRA

DSCN0729-Dauphin 2 PRAIA de VAGUEIRA
DSCN0729-Dauphin 2 PRAIA de VAGUEIRA

DSCN0731-Dauphin 4 PRAIA de VAGUEIRA
DSCN0731-Dauphin 4 PRAIA de VAGUEIRA

DSCN0752-Patrons du Vinçador PRAIA DE VAGUEIRA
DSCN0752-Patrons du Vinçador PRAIA DE VAGUEIRA

DSCN0756-Vencador PRAIA DE VAGUEIRA
DSCN0756-Vencador PRAIA DE VAGUEIRA

DSCN0757-Vencador PRAIA DE VAGUEIRA
DSCN0757-Vencador PRAIA DE VAGUEIRA